wordki.pl - nauka słówek
KONFLIKTE UND PROBLEME
der Ärgerzłość
der Feindwróg
der Gegnerprzeciwnik
der Konfliktkonflikt
der Krach , der Streitkłótnia
das Problemproblem
die Schwierigkeittrudność,problem
sich aufregen über Akk.denerwować się z powodu / na
sich ärgern über Akk.złościć się na
sich entschuldigen bei Dat, für Akk.usprawiedliwaćsię przed. przepraszać kogoś za
schimpfen über Akk.kląć na
(sich)streiten um Akk., über Akk., mit Dat.kłócić się o , z`
unter vier Augen sprechenrozmawiać w cztery oczy
bestraft werdenzostać ukaranym
die Geduld verlierenstracić cierpliwość
sich gut/schlecht verstehen mit Dat.dobrze/źle rozumieć się z
heimlich rauchenpalić papierosy w ukryciu
zu einem Konflikt kommendojść do konfliktu
seine Pflichten vernachlässigenzaniedbywać obowiązki
Probleme bereiten/machenpowodować problemy
Probleme löschenrozwiązywać problemy
sich provokativ benehmen/verhaltenzachowywać się wyglądać prowokująco
schlechte Noten bekommendostawać źle stopnie
die Schule schwänzenwagarować
zu spät nach Hause kommenprzychodzić za późno do domu
eine Strafe bekommendostać karę
Streit haben mit Dat.kłócić się z
streng seinbyć surowym
stundenlang am Telefon hängengodzinami wisieć na telefonie
alles verbietenzabraniać wszystkiego
um Verzeihung bittenprosić o przebaczenie, wybaczenie