wordki.pl - nauka słówek
liczby
autor: germanica
uczy się (128)
nullzero
einsjeden
zweidwa
dreitrzy
viercztery
fünfpięć
sechssześć
siebensiedem
achtosiem
neundziewięć
zehndziesięć
elfjedenaście
zwölfdwanaście
dreizehntrzynaście
vierzehnczternaście
fünfzehnpiętnaście
sechzehnszesnaście
siebzehnsiedemnaście
achtzehnosiemnaście
neunzehndziewiętnaście
zwanzigdwadzieścia
einundzwanzigdwadzieścia jeden
zweiundzwanzigdwadzieścia dwa
dreiundzwanzigdwadzieścia trzy
vierundzwanzigdwadzieścia cztery
fünfundzwanzigdwadzieścia pięć
dreißigtrzydzieści
einunddreißigtrzydzieści jeden
sechsunddreißigtrzydzieści sześć
siebenunddreißigtrzydzieści siedem
achtunddreißigtrzydzieści osiem
neunundvierzigczterdzieści dziewięć
siebenundfünfzigpięćdziesiątsiedem
achtundsechszigsześćdziesiąt osiem
fünfundsiebzigsiedemdziesiąt pięć
zweiundachtzigosiemdziesiąt dwa
einundneunzigdziewięćdziesiąt jeden
dreiundneunzigdziewięćdziesiąt trzy
hundertsto