wordki.pl - nauka słówek
zlepka wszystkiego studia
das Ortgesprächrozmowa miejscowa
die Lösung findenznaleźć rozwiązanie
anschließend = gleich danachzaraz po tym
direktbezpośrednio
beachtenprzestrzegać
erreichenosiągać, osiągnąć pot. złapać/zastać
erreichbarosiągalny
die Vorwahlkierunkowy numer
die Rufnummer (der Firma)numer "firmowy"
die Durchwallnumer wewnętrzny
verbindenpołączyć
die Verbindungpołączenie
die Auskunftinformacje
der Teilnehmerabonent
Ich bin erreichbar.Jestem osiągalna.
einzelnen Ziffernpojedynczo
der Anschlusspołączenie
die Abteilungdział
betreffendotyczyć
bittet um Rückrufprosić o oddzwonienie
Aufgenommen vonprzyjęte, zapisane przez
buchstabierenprzeliterować
bedienenobsługiwać
kaumledwo, rzadko- prawie nie
die Geschäftsreise// die Dienstreisedelegacja
falsch verbundenźle się połączyć
Verzeihung - endschuldigung?? przepraszać??
der Besprechungsterminspotkanie w celu omówienia
ausrichten=mittleiten=bestellenprzekazać
sich erkundigen nachdowiadywać się o
der Zuständigkeitkompetencje
der Grundpowód,przyczyna
einrichtenurządzić
die Einrichtungumeblowanie wyposażenie urządzenie instytucja
das Material ; die Materialienmateriał, tworzywo; materiał (informacje)
der Bankettabteilungdział bankietów
zuständig für +IVkompetentny
verantwortlich für + IVodpowiedziałny za
es handelt sich um + IV =es geht um +IVchodzi o
wegen + IIz powodu
lieferndostarczać
der Strich- myślnik
der Schrägstrich/ slesz
gerade / ebenwłaśnie
die Lieferungdostawa
.. ist noch nicht getroffento jeszcze nie dotarło
die Waretowar
einschaltenwłączać
die Postleitzahl, PLZkod pocztowy
unterwegs"w drodze", po drodze
die Überweisungprzekaz (np. bankowy), przelew; skierowanie (od lekarza)
die Bestätigungpotwierdzenie; zatwierdzenie, stwierdzenie
die Sendungprzesyłka
folgen im Internetśledzić w internecie(online)
bestätigenpotwierdzać, zatwierdzać
der Garantiescheinkarta gwarancyjna
die Garantiegwarancja
reparieren = zur Reparatur bringenzanieść do naprawy
kostenlosdarmowy
an die Adresse // auf den Namen -> schickenodesłać, wysłać
eine Nachricht hinterlassenzostawić wiadomość
.. ist in einer Sitzungjest na posiedzeniu
...spricht auf der anderen Leitungrozmawia na innej linii
..ist nicht an seinem/ihrem Platznie ma go na miejscu (w firmie)
das Notizbuchnotatnik
die Notiz;ennotatki
der Auftragzlecenie
Aufgenommen vonsporządzona przez (np notatka)
dringendpilny, naglący; natychmiast (Sprawa jest pilna ->Die Sache ist dringend!)
Bescheid sagen/wissenproszę poinformować/jestem poinformowana
der Bescheiddecyzja, informacja, odpowiedź
benachrichtigenpoinformować
der Anrufbeantworterautomatyczna sekretarka
die Einzelheit ;die Einzelheitenszczegół, detal
abholenodebrać, przyjść po/przyjechać po
vereinbarenuzgadniać
die Betriebsferienprzerwa urlopowa (np. całej firmy- nie ma nikogo)