wordki.pl - nauka słówek
następna zlepka studia s 16-17
verschieben /verlegenprzesunąć / pchać rower,wózek / verlegen też wydawać np książkę
absagenodwołać
zusagen / bestätigenpotwierdzić
nötigkonieczny, niezbędny, potrzebny
die Zusage /Einverstandenzgoda
die Absageodmowa
die Unterlage,-npapiery, dokumenty, materiały
vorschlagenproponować
der Vorschlag,-die Vorschlägepropozycja
Klappt espot. uda się, powiedzie się
klappenudawać się
der Auftragzlecenie
im Auftrag von ....na zlecenie, z polecenia tego (pana)
Kurzfristig verreisenkrótkoterminowo podróżować/ na krótko przed terminem
die Vereinbarung (laut/nach)?uzgodnienie, ustalenie,ugoda, umowa, porozumienie
die Unannehmlichkeitniedogodność / nieprzyjemność, przykrość`
nachschauen / nahsehenzobaczyć, sprawdzić
dazwischengekommenw między czasie
auf der Autobahn im Stauna autostradzie w korku
plötzlichnagły, nagle
Fluglotsen am Flughafen streikenpiloci strajkują na lotnisku
beschäftigen (sich)/ JEMANDENzajmować (się)/ zatrudniać KOGOŚ
aus persönlichen Gründenz powodów osobistych
in der Firma im Augenblick einige Probleme habenchwilowo mamy w firmie problemy