wordki.pl - nauka słówek
słówka 5.3 niemiecki studia
die Umgebung ; die Umgebungenotoczenie, okolica
der Empfangrecepcja
die Treppe; die Treppenschody
wiederznów, znowu
obenna górze, u góry
untenna dole, w dole, u dołu
das Erdgeschoss; die Erdgeschosseparter
die Ecke;die Eckenróg,kąt , narożnik
der Gang; die Gängeprzejście,korytarz
hinaufna górę, pod górę
der Stock; die Stockpiętro
die Abteilung; die Abteilungendział, oddział
rausna zewnątrz, z zewnątrz
runterw dół, na dół
dorthintam (np. iść, w tamtym kierunku)
der Produktionsleiter; die Produktiosnleiterkierownik produkcji
das Verwaltungsgebäude ;die Verwaltungsgebäudebudynek administracyjny
der Eingang;die Eingängewejście
der Haupteingang ;die Haupteingängewejście główne
die Industrie ;die Industrienprzemysł
gegenseitignawzajem wzajemnie wzajemny
folgendnastępujący, następny
hinterza
gegenübernaprzeciwko
die Fabrik; die Fabrikenfabryka
das Lager;die Lagermagazyn, obóz, obozowisko
das Materiallager ; die Materiallagermagazyn materiałów, skład materiałów
prüfen prüfend|geprüftsprawdzać, kotrolować
das Labor, die Laborslaboratorium
das Prüflabor, die Prüflaborspomieszczenie sprawdzające
das Fertieglager, die Fertiglagermagazyn produktów gotowych
fertigskończony, ukończony,gotowy
die Verwaltung;die Verwaltungenzarząd, administracja
der Leiter;die Leiterkierownik
zwischenmiędzy
nebenobok
der Geländeplan; die Geländeläneplan do okoła, mapa, plan budynku