wordki.pl - nauka słówek
s.66 ZUM LESEN
die Erhebung ; die Erhebungenankieta, badanie
deutlichznaczny (np. różnica) ; wyraźnie, jasno, dobitnie
das Bundesamt; die Bundesämterurząd federalny
geschlechtsspezifischcharakterystyczny dla danej płci
der Unterschied; die Unterschiederóżnica
die Berufswahlwybór zawodu
niedrigniski , nisko
beziehungsweise , bzw.ewentualnie, względnie, lub tudzież
variierenodmieniać, urozmaicać, zmieniać się
der Verdienstabstandróżnica w płacy
starkmocny silny; mocno silnie
das Gewerbe; die Gewerberzemiosło działalność gospodarcza (nie dotyczy wolnych zawodów)
die Versicherung; die Versicherungenubezpieczenie
der Wirtschaftszweig; die Wirtschaftszweigegałąź gospodarki
vergleichenporównać
der Bildungsabschluss ; die Bildungsabschlüssezakończenie wykształcenia
geringo niewielkim znaczeniu , niewielki, mały = klein
unterscheidenrozróżniać odróżniać
feststellenstwierdzać zatrzymywać, blokować podkreślić, zaakcentować
die Führungsposition ; die Führungspositionenstanowisko kierownicze, czołowa pozycja
leitendkierowniczy, fiz. przewodzący
anscheinendwidocznie pozornie
der Vergleich; : die Vergleicheporównanie
deuteninterpretować, tłumaczyć wskazywać
das Einstiegsgehaltpoczątkowe wynagrodzenie
vorhandenistniejący, obecny, na składzie
verbundenpołączony zobowiązany
knappzaledwie, ledwo; kusy, ciasny niewielki, marny (np. zarobek)
scheinenwydawać się, jawić się ;świecić
der Mutterschutzustawowa ochrona pracującej kobiety podczas i po ciąży
die Schwangerschaftciąża
bedingtwarunkowy warunkowo, z zastrzeżeniem
die Erwerbspauseprzerwa w pracy ( w pracowaniu )
anschließendnastępny, późniejszy, kolejny następnie, w końcu
zurückkehrenwracać, jechać z powrotem, zawracać
der Vollzeit-/ die Teilzeitbeschäftigungpełny etat, niepełny
erziehungszeitenokres sprawowania opieki
manchniejeden, niektóry
die Ursacheprzyczyna