wordki.pl - nauka słówek
Dobre cechy charakteru
autor: cyziam
bescheidenskromny
ehrlichuczciwy
ernstpoważny
fleißigpilny
fröhlichradosny
geduldigcierpliwy
gerechtsprawiedliwy
höflichuprzejmy
klugmądry
intelligentinteligentny
lustigwesoły
mutigodważny
freundlichprzyjacielski
offenotwarty
ruhigspokojny
selbstsicherpewny siebie
treuwierny
toleranttolerancyjny
vernünftigrozsądny
anpassungsfähigelastyczny
aufrichtigszczery
ausgeglichenzrównoważony
großzügighojny
hilfsbereitpomocny
lockerswobodny
mitfühlendwspółczujący
reifdojrzały
selbstlosbezinteresowny
sensibelwrażliwy
taktvolltaktowny
verantwortungsbewusstodpowiedzialny
zuverlässigniezawodny