wordki.pl - nauka słówek
słówka 1
autor: Wojzk
Kriegewojna
verschmutzterzanieczyszczony
Verkehrsproblemeproblem z transportem
Mondksiężyc
Alltag gehörennależy do dnia codziennego
terroranschlagatak terrorystyczny
Ozonlochdziura ozonowa
wegenz powodu
besiegenporażka
Vertrauenzaufanie
bessere zukunftlepsza przyszłość
Streckeodległość
unentdecktenieodkryte
Schafowca
sämtliche informationenpotrzebne/ znaczące informacje
bequemkomfortowy/wygodny
das heißtd.h to znaczy
anzupassendopasować
erbkrankheitenchoroba dziedziczna
obczy
behauptentwierdzić/uważać
ölkonzernekoncerny naftowe
bekämpfenzwalczać
Wissenschaftlernaukowiec
ernährenodrzywić
Schwierigkeitentrudności
Rechtskundeprawo klienta
bedeutungznaczenie
untergeordnete bedeutungpodrzędne znaczenie
herumtragennosić za sobą/obnosić
erfolgsukces
stuckenwspierać
statt daszamiast tego
in einigen jahrenza parę lat
bauenzbudować
verbrauchenzużywać
nahrungżywność