wordki.pl - nauka słówek
czasowniki 2
autor: paniecopan
sich beschäftigen mitzajmować się
besichtigenzwiedzać
zusehenprzyglądać się
zuschickenprzysyłać
zurückkommenwracać
zeltenbiwakować
zahlenpłacić
zählenliczyć
zählen zu Dzaliczać się do
wechselnwymieniać
warten aufczekać na
wählenwybierać
sich vorstellenprzedstawiać się, wyobrażać sobie
vorkommenzdarzyć się
sich vorbereiten aufprzygotowywać się do
vorbeikommenprzechodzić obok
verwendenużywać, stosować
versuchenpróbować
sich verständigenporozumiewać się
verschickenwysyłać
verrührenmieszać
verreisenwyjeżdżać
vergleichenporównywać
verbindenłączyć
sich verändernzmienić się
unterbringenzakwaterować
umsteigenprzesiadać się
übernachtenprzenocować