wordki.pl - nauka słówek
nowe słówka
autor: Wojzk
PERSONENANGABENdane osobowe
Woher?Skąd
Wann?Kiedy?
Welche Staatsangehörigkeit hast du?jakie masz obywatelstwo?
das Abteilungwydział
Anforderungenwymagania
Arbeitszeugnisświadectwo pracy
Kenntnisseumiejętności
Die Erfahrungdoświadczenie
Der Lebenslaufżyciorys
Die Leistungosiągnięcie
Die Sprachkenntnisseznajomośc języków obcych
Das Zeugnisświadectwo
fremdsprachejęzyki obce
erfsahrendoświadczony/doświadczać czegoś
flexibeldyspozycyjny
pflichtbewusstobowiązkowy
verantwortlichodpowiedzialny
fleißigpilny
ausgebildetwykształcony
qualifiziertwykwalifikowany
ledigsingiel
fließendbiegle
in Wort und Schriftw mowie i piśmie
die Prüfung bestehenzdać egzamin
bestehen ausskładają się z
einen Lebenslauf beilegenzałączyć życiorys
Erfahrung habenmieć doświadczenie
Fachkurs abschließenukończyć kurs zawodowy
Konfessionwyznanie
Sonstige Qualifikationeninne kwalifikacje
Die Anforderungwymagania
Die Anlagezałącznik
die Anzeigeogłoszenie
besondersszczególnie