wordki.pl - nauka słówek
Rozprawka
autor: cyziam
einerseitsz jednej strony
andererseitsz drugiej strony
Ein wichtiges Argument dafür istWażnym argumentem za jest
Dagegen sprichtPrzeciwko temu przemawia
Es besteht kein Zweifel, dassNie ma wątpliwości, że
Davon zeugtO tym świadczy
zweifellosniewątpliwie
Mit Sicherheit kann man sagen, dassZ pewnością można powiedzieć, że
selbstverständlichoczywiście
Es ist für mich klar, dassJest dla mnie jasne, że
Als Beispiel kann ich hier nennenJak przykład mogę tu podać
erstenspo pierwsze
vor allemprzede wszystkim
zuletztna koniec
schließlichna koniec, w końcu
anknüpfend an IVnawiązując do
fernerw dalszej kolejności
hingegennatomiast
folglichwięc, wobec tego
Zusammenfassend kann man sagen, dassPodsumowując, można powiedzieć, że
Ich bin der Meinung, dassJestem zdania, że
Viele meinen, dassWielu sądzi, że
Ich würde sogar sagen, dassPowiedziałbym nawet, że
Ich bin ganz sicherJestem całkowicie pewna
Ich habe den EindruckMam wrażenie
Mir scheintWydaje mi się
Ich stimme mit übereinZgadzam się z
Das mag sein, aberByć może, ale
Das kommt drauf anTo zależy.
Daraus geht hervorZ tego wynika
Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehenZ tego można wyciągnąć wniosek