wordki.pl - nauka słówek
slu
autor: iczczs
der Personalreferentkadrowy
die Personalbetreuungwsparcie personelu
die Personalrekrutierungrekrutacja personelu
die Personalentwicklungrozwój personelu
die Kernkompetenzenpodstawowe kompetencje
die Schlüsselkompetenzenkluczowe kompetencje
die Sozialkompetenzenumiejętności społeczne
die Fachkompetenzenumiejętności zawodowe
die Methodenkompetenzenumiejętności metody
sich etwas aneignenprzyswoić sobie cos
die Kontaktfähigkeitzdolność kontaktu
die Teamfähigkeitumiejętność pracy w zespole
sorum wird ein Schuh darausZgadza się
auffordernzapraszać
das AuswahlverfahrenProces selekcji
sich verhaspelnzaplątać się
einen guten Eindruck hinterlassenZostaw dobre wrażenie
der Inseidertipppoufna wskazówka
der Geheimtipppoufna wskazówka
das Anschreibenlist motywacyjny
sich schlecht vorkommenczuć się źle
mit Mist düngennawozić obornikiem
die Zeitverschwendungstrata czasu
das Geräuschhałas
einen Zeitungsartikel schreibennapisać artykuł w gazecie
etwas für wichtig haltenuważać cos za ważne
wegsteckenodłożyć
auf dem Herzen liegenbyć w twoim umyśle
etwas Unangenehmes Nachteiliges hinnehmen und verkraftenzaakceptować i poradzić sobie z czymś nieprzyjemnym i niekorzystnym
entkommenumknąć
quälendręczyć
körperlicher oder seelischer Schadenkrzywda fizyczna lub psychiczna
das Herz jagen lassenniech serce przyspieszy
schwitzenpocenie się
die Pupille weitenrozszerz źrenicę
das Beutetierzdobycz
die Gedanken rasenwyścig myśli
in Lähmung verfallenpopaść w paraliż
anhaltenzatrzymać
die Angstarreodrętwienie
gedrücktprzyciśnięty
das Leistungsversagenniepowodzenie w nauce
sich ängstigenbyć niespokojnym
die Zukunft vorwegnehmenprzewidywać przyszłość
die Unsicherheit des Lebenswegesniepewność życia
der Verlust eines Partnersutrata partnera
der Angsthaseprzestraszony kot
die Lebensangststrach przed życiem
der Begleiter des modernen Menschentowarzysz współczesnego człowieka
simsenSMS-y
sich erweisen alsokazało się być
sperrenblokować
über eine elektronische Unterschrift verfügenposiadać podpis elektroniczny
eine Gefahr entgehenuniknąć niebezpieczeństwa
der Stellenabbauredukcja etatów
Freunde auf Facebook anstupsenszturchać znajomych na Facebooku
aus einem kleinen Nest kommenpochodzą z małego gniazda
sich bei Facebook anmeldenzaloguj się do Facebooka
eine Menge Zeit totschlagenzabić dużo czasu
sich auf den Flashmob freuencieszyć się na flash mob
die Party absagenanuluj imprezę
jemandem scherenobchodzić kogos
spießigzacofany
der Hubschrauberhelikopter
die Gaudizabawa
kaufenweisemasowo
zum Vorschein kommenwyjść na jaw
sich auskennenznać się na czymś
aus Gröbste heraus seinmieć najgorsze za sobą
grundlegende menschliche Gefühlepodstawowe ludzkie uczucia
der Brennstoff des Gehirnspaliwo mózgu
gedeihenprosperować
die Neurowissenschaftlerneurobiolodzy
nach einer Befriedigung der Bedürfnisse suchenszukać zaspokojenia potrzeb
der AntriebNapęd
abschwellenzmniejszać przekrwienie
das Verlangenpragnienie
der Sozialverbandstowarzyszenie społeczne
sich dem Unbekannten zuwendenzwróć się w nieznane
die Binnenarchitektur des Gehirnswewnętrzna architektura mózgu
Verknüpfungen zwischen NervenzellenPołączenia między komórkami nerwowymi
verkümmernzwiędnąć
die Speziesgatunki
Dinge grundlich erforschendokładnie zbadaj rzeczy
genz von der Welt abgeschnitten seinbyć całkowicie odciętym od świata
mit Fels und Steinbrocken zugeschüttet seinbyć wypełnionym kamieniami i głazami
Wasser und Stromleitungenlinie wodociągowe i energetyczne
überlebenprzeżyć
überstehenprzeżyć
der Zweitwagendrugi samochód
zweiter Personenwagendrugi samochód osobowy
sich keinen Zweitwagen anschaffennie kupuj drugiego samochodu
der Sonnenkollektorpanel słoneczny
das Regenwasserwoda deszczowa
das Brauchwasserwoda użytkowa
die sich verändernde ökologische Situationzmieniająca się sytuacja ekologiczna
die Oberleitungsieć trakcyjna
das Festlandkontynent
festsitzenzablokowany
bereitstellendostarczać
die richtige Müllbeseitigungprawidłowe wywóz śmieci
abmachenrozwiązać
entfernenusunąć
der Sperrmüllodpady wielkogabarytowe
diverse Obst und Gemüsesorten in Plastikbehälternróżne rodzaje owoców i warzyw w plastikowych pojemnikach
die Mülltrennungsegregacja odpadów
leere Verpackung aus Kunststoffpuste plastikowe opakowanie