wordki.pl - nauka słówek
mow
autor: iczczs
jemand ist überfordertktoś jest przytłoczony
die Herausforderungwyzwanie
jemanden neu Herausforderung stellendaj komuś nowe wyzwanie
scheinenwydaje się być
eines steht festjedno jest pewne
jammernbiadolić
die UmfrageBadanie
über etwas grübelnrozmyślać nad czymś
die Haltungnastawienie
die Erkenntnispoznanie
jemanden an etwas hindernaby uniemożliwić komuś zrobienie czegoś
der Bestandteilczęść
die Erfüllungspełnienie
leistungsfähigpotężny
die WerbungReklama
künftigprzyszły
sich anpassenprzystosować się
etwas übersehencoś przegapic
selbstverständlichOczywiście
die Unzufriedenheitniezadowolenie
die Ursachepowód
das Abschweifendygresja
geistig abwesendumysłowo nieobecny
einer Sache gerecht werdenoddać sprawiedliwość czemuś
sich bemühentrudzić się
sich anstrengenzrób wysiłek
bei den Tatsachen bleibentrzymać się
ausgebrannt seinbyć wypalonym
das Burnout Syndromsyndrom wypalenia
sich lohnenbyć wartym zachodu
das Augenmerk auf etwas lenkenzwrócić na coś uwagę
vermeidenunikać
sich aus Klatsch heraushaltentrzymaj się z dala od plotek
risikenter Menschryzykowna osoba