wordki.pl - nauka słówek
Fokus 3 2.3 czasowniki
sich beteiligen an etwbrac w czyms udział
interveniereninterweniowac
schießenstrzelać
schreienkrzyczec
unternehmenprzedsiewziac
jmdm. den Ball zuspielenpodawać komus pitke
vor Glück weinenplakat ze szczęścia
ein Tor schießenstrzelić bramke
im Tor stehenstać na bramce