wordki.pl - nauka słówek
fokus 3 technik czasowniki
aushalten ohne etw.wytrzymywać bez czegoś
ausschaltenwyłączać
bloggenpisać blog
downloadenpobierać
fastenpościć
filmenfilmować
herunterladenpobierać, ściągać z czegoś
recherchierenzbierać materiały
schaffen etw.podołać czemuś, radzić sobie z czymś
schwerfallenprzychodzić z trudem
unternehmenpodejmować, przedsiębrać
vermissentęsknić
verpassenprzegapić
verzichten auf etw.rezygnować z czegoś
vornehmen sich etw.postanawiać sobie coś