wordki.pl - nauka słówek
technik 4.2 zwroty
von einem Auto angefahren werdenbyć potrąconym przez samochód
den Akku einlegenwłozyć baterię
Bergeld entnehmenpobrać gotówkę
den Betrag auswählen und bestätigenwybrać gotówkę i potwierdzić
außer Betrieb seinnie działać
den Computer neu startenuruchomić ponownie komputer
die EC-Karte einführenwłozyć kartę bankomatową
sich über etw. einig seinzgadzać się co do czegoś
Fotos auf dem PC speichernzapisać zdjęcia w komputerze
die Motor springt nicht annie można uruchomić silnika
die PIN eingeben/ eintippenpodawać/ wprowadzać PIN
die Karte entnehmenwyjąć kartę
das Mobiltelefon einschaltenwłączyć telefon komórkowy
an den Strom anschließenpodłączyć do prądu
auf dem USB-Stick speichernzapisać na pendrivie
an den Strom anschließenpodłączyć do prądu