wordki.pl - nauka słówek
Religia
autor: aniabr
der Islamislam
der Moslem, der Muslimmuzułmanin
die Moslime, die Muslimemuzułmanka
der KoranKoran
der Ramadanramadan, islamski miesiąc postu
Dschihadislamska święta wojna
der Ungläubigeniewierny
der Fundamentalismusfundamentalizm
die Moschee, -nmeczet
der Schleier mit Seh-Schlitzekwef z otworem na oczy
den Körper unter weitem Stoff verbergenskrywać ciało pod dużą ilością materiału
zur "beweglichen Habe des Mannes" gehörennależeć do "ruchomego majątku" męża
im Namen Allahsw imieniu Allacha
der Judaismuswyznanie mojżeszowe
der Jude, die JudinŻyd, Żydówka
jüdischżydowski
die Synagogesynagoga
Jahwehebrajskie imię Boga
der Gott IsraelsBóg Izraela
der Rabbi, der Rabbinerrabin
koscherkoszerny
der TalmudTalmud
die ThoraTora (5 ksiąg Mojżesza)
der Sabbatszabas, szabat
der Katholizismuskatolicyzm
der Katholik, die Katholikinkatolik, katoliczka
römisch-katholischrzymsko-katolicki
der Protestantismusprotestantyzm
der Protestant, die Protestantinprotestant, protestantka
protestantisch, evangelischprotestancki, ewangelicki
der Kalvinismus, die reformierte Kirchekalwinizm, kościół reformowany
der Baptist, -enbaptysta
der Methodist, -enmetodysta
der Anglikaner, -anglikanin
der Presbyterianer, -prezbiteranin