wordki.pl - nauka słówek
Wiara, Etyka
autor: aniabr
der Glaube, -nwiara
christlicher Glaubewiara chrześcijańska
mohammedanischer Glaubewiara mahometańska
heidnischer Glaubewiara pogańska
zu einem anderen Glaube übertretenprzejść na inną wiarę
der Glaube an Gottwiara w Boga
glaubenwierzyć
der Skeptizismussceptycyzm
der Skeptikersceptyk
der Glaubenszweifelwątpliwość religijna, zwątpienie
die Existenz Gottes bezweifelnwątpić w istnienie Boga
der Agnostizismusagnostycyzm
der Agnostikeragnostyk
der Rationalismusracjonalizm
rational, vernunftmäßigracjonalny
auf rationale Weise erklärenwyjaśnić w racjonalny sposób
das Argument, -eargument
das Argument fürargument za
das Argument gegenargument przeciw/ko
der Atheismusateizm
der Atheist, die Atheistinateista, ateistka
die Existenz Gottes leugnenzaprzeczać istnieniu Boga
der Nihilismusnihilizm
die materialistische Weltsichtświatopogląd materialistyczny
widerspruchsfreiwolny od sprzeczności
widerspruchsvollpełen sprzeczności, sprzeczny
die Moralmoralność, etyka
moralischmoralny
moralische Wertewartości moralne
sittlichetyczny
das Dogmadogmat