wordki.pl - nauka słówek
Verben mit Präpositionen
autor: dawcio1993
erkennen A an Drozpoznać po czymś
es fehlt an Dbrakuje czegoś
leiden an Dcierpieć na coś
es liegt an Dzależeć od
sterben an Dumierać na
teilnehmen an Dbrać udział w
zweifeln an Dwątpić w coś
denken an Amyśleć o
sich erinnern an Aprzypominać coś
sich gewöhnen an Aprzyzwyczajać się do
glauben an Awierzyć w coś
sich wenden an Azwracać się do kogoś
achten auf Auważać, zważać na coś
antworten auf Aodpowiadać na coś
sich freuen auf Acieszyć się na
hoffen auf Amieć nadzieję na
sich konzentrieren auf Akoncentrować się na czymś
sich spezialisieren auf Aspecjalizować się w
stoßen auf Anatrafić, natknąć się na coś
sich verlassen auf Azdać się na coś/kogoś
verzichten auf Arezygnować, zrzekać się czegoś
sich vorbereiten auf Aprzygotowywać
warten auf Aczekać na
bestehen aus Dskładać sie z
sich bedanken bei D für Apodziękować komuś za coś
sich beschweren bei D über Askarżyć się do kogoś na coś
sich entschuldigen bei D für Ausprawiedliwiać, przepraszać kogoś za coś
danken für Adziękować za coś
eintreten für Awstawiać się za kimś/czymś
sich entscheiden für Adecydować się na
halten A für Auważać kogoś za kogoś innego
sich interessieren für Ainteresować się czymś
kämpfen für Awalczyć o coś
sorgen für Atroszczyć się o coś/ kogoś
kämpfen gegen Awalczyć przeciw
protestieren gegen Aprotestować przeciw
verstoßen gegen Anaruszyć coś, wykroczyć przeciw czemuś
sich wenden gegen Azwracać, obracać się przeciw czemuś/komuś
sich irren in Dmylić się w
sich entschließen zu Ddecydować się na
gehören zu Dnależeć do
gratulieren zu Dgratulować z okazji
überreden A zu Dnamawiać do czegoś
abhängen vonzależeć od
absehen vonabstrahować od
achten auf Auważać na
anfangen mitzaczynać coś
arbeiten an Dpracować nad czymś
sich ärgern über Azłościć się o coś
aufhören mitkończyć z czymś, rzucać coś
sich bemühen umstarać się o coś
berichten über Adonosić o czymś, relacjonować
sich beschäftigen mitzajmować się czymś
sich beschränken auf Aograniczyć się do czegoś
bestehen auf Dnalegać na coś
bestehen in Dpolegać na czymś
sich bewerben umubiegać się o coś
bitten A umprosić kogoś o coś
sich eignen fürnadawać się do
sich eignen zunadawać się do (rzeczowniki odczasownikowe)
wirken aufdziałać na coś
ersetzen A durch Azastąpić coś czymś
fliehen vor Duciekać przed czymś
fragen A nach Dpytać kogoś o coś
sich freuen auf Acieszyć się na
sich freuen über Acieszyć się z
führen zuprowadzić do czegoś
sich fürchten vor Dbać się czegoś
gehören zunależeć do
gelten fürdotyczyć czegoś, kogoś
gratulieren D zugratulować komuś z okazji czegoś
handeln mithandlować czymś
informieren A über Ainformować kogoś o czymś
klagen über Anarzekać, skarżyć się na (na K)
sich kümmern umtroszczyć się o coś
lachen über Aśmiać się z
sich orientieren an Dkierować się czymś
profitieren vonczerpać z czegoś zysk
rechnen mitliczyś się z czymś
sich richten nachdostosować się do czegoś
schätzen A auf Aszacować coś na
schützen A vor Dchronić coś przed czymś
teilnehmen an Dbrać udział w czymś
sich unterscheiden in D/durchróżnić się w/poprzez
sich verabschieden vonżegnać się z kimś
verbinden A mit Dłączyć coś z czymś
vergleichen A mit Dporównywać coś z czymś
verstehen A unter Drozumieć coś przez coś
verwechseln A mit Dmylić coś z czymś
verzichten auf Arezygnować z czegoś
vorbereiten A auf Aprzygotowywać kogoś/coś do czegoś
warnen A vor Dostrzegać kogoś przed czymś
sich über A wunderndziwić się czemuś
A zu D zählenzaliczać coś do czegoś
zweifeln an Dwątpić w coś
es fehlt jdm an Dbrakuje komuś czegoś
um etwas gehenchodzić o coś