wordki.pl - nauka słówek
czasowniki regularne
autor: emson17
sich verspätenspóźniać się
sich langweilennudzić się
sich bewegenruszać się
sich sonnenopalać się
sich erholenodpoczywać
sich freuencieszyć się
sich amüsierenbawić się
sich fühlenczuć się
verpriegelzbić
verdienenzarabiać
verkaufensprzedawać
erledigenrozstrzygać
erlebenprzeżyć
erklärenwyjaśniać
erzählenopowiadać
bestrofenkarać
bezahlenpłacić
attackierenatakować
explodiereneksplodować
notierennotować
diskutierendyskutować
tolerierentolerować
exportiereneksportować
reparierenreperować
studierenstudiować
telefonierentelefonować
bewundernpodziwiać
besichtigenzwiedzać
bestellenzamawiać
beendenzakończyć
besuchenodwiedzać
redengadać
tötenzabijać
heiratenżenić się
kostenkosztować
wartenczekać
antwortenodpowiadać
das Fensterokno
öffnenotwierać
wartenczekać
Übung macht den Meisterćwiczenie czyni mistrza
das Portmoneeportmonetka
nienigdy
führenprowadzić
klappenudać się
rauchenpalić
übenćwiczyć
fragenpytać
schmeckensmakować
klauenkraść
weinenpłakać
lachenśmiać się
sparenoszczędzać
kauenżuć
zeigenpokazywać
paukenwkuwać
sagenpowiedzieć
kochengotować
brauchenpotrzebować
hörensłyszeć
bauenbudować
tanzentańczyć
spielengrać
malenmalować
machenrobić
wissenwiedzieć
arbeitenpracować
kostenkosztować
sprechenmówić
geheniść
schreibenpisać
habenmieć
dankendziękować
schwimmenpływać
kaufenkupować
lernenuczyć się
fliegenlatać
verstehenrozumieć
wohnenmieszkać