wordki.pl - nauka słówek
Niebezpieczeństwo i wypadki - przymiotniki
autor: cyziam
schwerciężki
gefahrdrohendgrożący niebezpieczeństwem
totmartwy
zum Unglückna nieszczęście
auf eigene Gefahrna własne ryzyko
gefährlichniebezpieczny
unglücklicherweisenieszczęśliwym trafem
vorsichtigostrożny
warnendostrzegający
ernstpoważny
vom Unglück verfolgtprześladowany przez nieszczęście
verletztranny
risikantryzykowny
mit Gefahr seines Lebensryzykując własne życie
sensationellsensacyjny
sterbendumierający
geretteturatowany
beschädigtuszkodzony
alarmbereitw pogotowiu
lebensgefährlichzagrażający życiu
gebrochenzłamany
zerstörtzniszczony
unglückverheißendzwiastujący nieszczęście