wordki.pl - nauka słówek
Niebezpieczeństwo i wypadki - czasowniki
autor: cyziam
alarmierenalarmować
den Anschlag auf jmds Leben machendokonać zamachu na czyjeś życie
drohen mitgrozić czymś
verunglückenmieć nieszczęśliwy wypadek
jmdn in Gefahr bringennarazić kogoś na niebezpieczeństwo
sich in eine Gefahr stürzennarazić się na niebezpieczeństwo
in Trümmer legenobrócić w gruzy
rettenocalić, ratować
sich von der Unfallstelle entfernenoddalić się z miejsca wypadku
den Brand anlegenpodłożyć ogień
die Gefahr überwindenpokonać niebezpieczeństwo
der Brand bricht auspożar się rozprzestrzenia
in die Klinik einleifenprzewieźć do kliniki
einen Bombe entschärfenrozbroić bombę
auf die Gefahr hin, alles zu verlierenryzykując utratę wszystkiego
za Asche verbrennenspalić na popiół
stürzenspaść
den Brand erstickenstłumić ogień
das stellt eine dauernde Gefahr darto stanowi ciągłe niebezpieczeństwo
erstickenudusić się
erwürgenudusić kogoś
den Brand löschenugasić pożar
ertrinkenutopić się
gegen einen Baum fahrenwjechać w drzewo
ins Schleudern kommenwpaść w poślizg
explodierenwybuchać
die Leichen bergenwydobywać, zabezpieczyć zwłoki
entgleisenwykolieć się
sprengenwysadzić w powietrze
tötenzabić
die Gefahr liegt vorzachodzi niebezpieczeństwo
mit einem Auto zusammenstoßenzderzyć się z samochodem
eine Reifepanne habenzłapać gumę
vom Erdboden verschwindenzniknąć z powierzchni ziemi
vernichtenzniszczyć
gebissen werdenzostać pogryzionym
gestochen werdenzostać ukąszonym
das Lösegeld verlangen machenżądać okupu