wordki.pl - nauka słówek
Pytajniki
autor: Pasta
Werkto
wasco
wogdzie
wohindokad
woherskad
wannkiedy
warumdlaczego
wiesodlaczego
wenkogo
wemkomu
wessenczyj czyja czyje
wiejak
wie viel?ile? (niep)
wie viele?ile? (policz)
wie oftjak czesto
wie langejak dlugo
wie spätjak pozno
aberale
dennbo, poniewaz
oderalbo
sondernlecz
dann (p)potem, nastepnie
deshalb, darum, deswegen (p)dlatego
sonst (p)w przeciwnym razie
trotzdem (p)mimo to
außerdem (p)oprocz tego