wordki.pl - nauka słówek
Stosunki rodzinne
autor: karola222
die Beziehungrelacja, związek
die Ehemałżeństwo
die Entscheidungdecyzja
die Erziehungwychowanie
der Freundeskreiskrąg przyjaciół
die Generationpokolenie
der Konfliktkonflikt
der Krachkłótnia, awantura
die Lebensformtyp związku
die Partnerschaftpartnerstwo
die Patchwork- Familierodzina paczworkowa
die Pflichtobowiązek
die Streitereienciągłe kłótnie
das Verhältnisstosunek, relacja
das Verständniszrozumienie
ärgern sich über + Akkzłościć się, gniewać się na
aufhören mit + Datkończyć z, przestawać
aufregen sich über + Akkdenerwować się z powodu
bemühen sich um + Akkstarać się o
bestehen aus + Datskładać się z
betreffendotyczyć
denken an + Akkmyśleć o
diskutieren über + Akkdyskutować o
erziehenwychowywać
fehlenbrakować
fragen nach + Datpytać o
hassennienawidzić
hoch schätzenwysoko cenić
kümmern sich um + Akktroszczyć się o
sorgen für + Akktroszczyć się o
streiten sich über + Akkkłócić się o
unternehmenpodejmować
verändern sichzmieniać się
verdankenzawdzięczać
verdienenzarabiać
verlassenopuszczać
berufstätigpracujący zawodowo
frommpobożny
großzügighojny, wspaniałomyślny
hilsbereitpomocny
humorvollz poczuciem humoru
kinderlosbezdzietny
kinderreichwielodzietny
kompromisslosbezkompromisowy
künftigprzyszły
mutigodważny
ruhigspokojny
temperamentvollz temperamentem
toleranttolerancyjny
traditionelltradycyjny
vergesslichzapominalski
verrücktzwariowany
verschlossenzamknięty w sobie
wissbegierigżądny wiedzy
zielstrebigzmierzający do celu
auf die Nerven gehendziałać na nerwy
das Elternhaus verlassenopuszczać dom rodzinny
das Haus versorgenzajmować się domem
den Haushalt führenprowadzić gospodarstwo domowe
eine Ausbildung machenzdobywać wykształcenie zawodowe
einen Beruf ausübenwykonywać zawód
einen Beruf erlernenwyuczyć się zawodu
Ich kann es mir nicht vorstellennie mogę sobie tego wyobrazić
in freier Partnerschaft lebenżyć w wolnym związku
Karriere machenrobić kariere
Kinder großziehenwychowywać dzieci
Es geht mir auf die Nerven, wenn/dass...działa mi na nerwy gdy
Ich kann es nicht leiden, wenn...nie mogę zcierpieć...
Singlesingle
Wochenend- Beziehungzwiązek weekendowy
traditionelle Familietradycyjna rodzina
allein erziehende Muttersamotnie wychowująca matka
kinderlose Ehebezdzietne małżeństwo
sich im Beruf selbst verwirklichenrealizować się w zawodzie
das Haus versorgenzaopatrywać dom
die Pensionierungemerytura
Im Unterschied zu früher....w przeciwieństwie do przeszłości
unbesorgtbeztroski
bestehennalegać
verzichtenrezygnować
übrigenspoza tym
das Verhaltenzachowanie
frechbezczelny
die Vorwürfezarzut
die Erfahrungdoświadczenie
häfigczęsty
ebenfallstakże
die Bereichedziedzina
zanken sichsprzeczać się
die Gründepowód
die Ergebnisrezultat, skutek
deutlichwyraźnie
Meine Eltern regen sich oft über + Akk...aufmoi rodzice denerwują się często...
Meine Eltern sind fast immer gegen...moi rodzice są przeciwko...+Akk
Dazu kommt nochdo tego dochodzą jeszcze...
Häufig diskutiert man heftig über + Akkczęsto dyskutuje się o...
die Elternrodzice
die Tochtercórka
die Cousinekuzynka
die Nichtesiostrzenica
die Schwiegerelternteściowie
die Schwiegermutterteściowa
die Schwiegertochtersynowa
die Schwägerinszwagierka
der Schwagerszwagier
die Stiefmuttermococha
der Stiefvaterojczym
die Stieftochterpasierbica
das Einzelkindjedynak :(
das Waiskindsierota
die Ehefraużona
der Ehemannmąż
die Gattinmałżonka
der Gattemałżonek
die Witwewdowa
die Witwerwdowiec