wordki.pl - nauka słówek
rekcja czasowników: in
autorzy: 728ER, ...
ankommen in Dprzybywać do
auskennen sich in Dznać się na
bestehen in Dpolegać na
einladen in Azapraszać do
einteilen in Adzielić na
eintreten in Awchodzić do
geraten in Apopadać w
irren sich in Dmylić się w
übersetzen in Aprzetłumaczyć na
verlieben sich in Azakochać się w
vertiefen sich in Azagłębiać się w
verwandeln in Azamieniać, przeobrażać w