wordki.pl - nauka słówek
Rektion der Substantive
autor: dawcio1993
die Abhängigkeit vonzależność od
der Abschied vonpożegnanie z
der Abstand vonodstęp od
die Ähnlichkeit mitpodobieństwo do
das Angebot an Doferta na coś
die Angst vor Dstrach przed czymś
der Anlass zuokazja, powód do
die Anpassung an Adostosowanie do
der Anschluss an Apodłączenie, przyłączenie do, kontakt z
der Anspruch auf A/an Aprawo, roszczenie do
der Anteil an Dudział w
der Antrag auf Awniosek o
die Antwort auf Aodpowiedź na
der Appetit auf Aapetyt na
die Arbeit an Dpraca nad
die Armut an Dubóstwo czegoś
das Attentat auf Azamach na
der Bedarf an Dzapotrzebowanie na
das Bedürfnis nachpotrzeba czegoś
die Begeisterung fürzapał, entuzjazm do
die Begründung füruzasadnienie czegoś
das Beispiel fürprzykład na
der Beitrag zuwkład do
der Beitritt zuprzystąpienie do
die Bekanntschaft mitznajomość z
die Bemühung umstaranie się o
die Bereitschaft zugotowość do
der Bericht über Arelacja z czegoś, o czymś
die Beschäftigung mitzajmowanie się czymś
die Bitte um/an Aprośba o coś/do kogoś
der Dank für/an Apodziękowanie za coś/komuś
die Diskussion über Adyskusja o czymś
der Druck auf Anacisk na
der Eindruck auf Awrażenie na
der Einfluss auf Awpływ na
der Eingriff in Aingerencja w
die Einladung zu/in Azaproszenie na/do
die Empörung über Aoburzenie z powodu
die Entscheidung über Adecyzja o
die Entschuldigung fürusprawiedliwienie czegoś
die Erinnerung an Awspomnienie, pamięć o
die Erzählung vonopowiadanie o
die Fähigkeit zuzdolność do
die Frage nach/an Apytanie o/do kogoś
die Freude an D/über Aradość z
der Gedanke an Amyśl o
der Gegensatz zuprzeciwieństwo do
die Gelegenheit zuokazja do
der Grund fürpowód, przyczyna czegoś
die Grundlage fürpodstawa czegoś
die Hilfe beipomoc przy czymś
der Hinweis auf Azwrócenie uwagi na
die Hoffnung auf Anadzieja na
die Information über Ainformacja o
das Interesse an D/fürzainteresowanie czymś
der Kampf für/um/gegenwalka za coś/o/przeciw czemuś
die Übersetzung in Atłumaczenie na
die Kontrolle über Akontrola czegoś, nad czymś
die Kritik an Dkrytyka czegoś
die Liebe zumiłość, zamiłowanie do
die Lust auf A/zuochota na coś
der Mangel an Dbrak czegoś
der Mut zuodwaga do czegoś
die Nachfrage nachpopyt na coś
die Neigung zuskłonność do
der Protest gegenprotest przeciw
die Prüfung in Degzamin z
die Rücksicht auf Awzgląd na
die Reaktion auf Areakcja na
das Recht auf Aprawo do
die Rede vonmowa o
der Reichtum an Dbogactwo czegoś
die Schuld an Dwina w czymś
der Schutz vor Dochrona przed
die Sehnsucht nachtęsknota za czymś
die Sorge um/fürtroska, obawa o
der Spaß an Dradość z
das Streben nach Ddążenie do
die Suche nachposzukiwanie czegoś
die Teilnahme an Duczestnictwo w
der Traum vonmarzenie o
die Verantwortung fürodpowiedzialność za
der Vergleich zu/mitporównanie z
das Verständnis fürwyrozumiałość do, zrozumienie czegoś
der Verstoß gegenuchybienie, wykroczenie przeciw
die Verwandtschaft mitpokrewieństwo z
die Versicherung gegenubezpieczenie od
der Verzicht auf Arezygnacja z
die Voraussetzung fürwarunek czegoś
die Vorbereitung auf Aprzygotowanie do
die Werbung fürreklama czegoś
die Werbung umstaranie się o (na W)
die Wirkung auf Aoddziaływanie na
der Wunsch nachżyczenie czegoś, o coś
die Zufriedenheit mitzadowolenie z czegoś
der Zusammenheit mitzwiązek z
der Zwang zuzmuszanie, presja do czegoś
der Zweifel an Dwątpliwość co do czegoś