wordki.pl - nauka słówek
Niepełnosprawni
autor: Fenel
die Geselschaftspołeczeństwo
die Behindertenniepełnosprawni
die Behinderteniepełnosprawny
behindert seinbyć niepełnosprawnym
keine Isolierungbrak izolacji
die Unterstützungwsparcie
Hilfe brauchenpotrzebować pomocy
um Hilfe bittenprosić o pomoc
sich bewegenporuszać się
für Probleme sensilibierenuważliwiać na problemy
Rehabilitationsmöglichkeitenmożliwość rehabilitacji
zu wenig Arbeitsplätzeza mało miejsc pracy
zu wenig Ausbildungsplätzeza mało możliwości kształcenia
taubgłuchy
blindślepy
gehbehindert seinbyć niepełnosprawnym ruchowo
gelehmmtsparaliżowany
stummniemowa
diskrimierendyskriminować
akzeptierenakceptować
die Toleranztolerancja
die Behinderungniepełnosprawność
unterstützenwspierać