wordki.pl - nauka słówek
Kapitel 8/Alles klar 2b
die Socke (Socken)skarpeta
(der) Nikolaus (Nikolause/Nikoläuse)(Święty) Mikołaj
das Geschenk (Geschenke)prezent
unartig/ungezogenniegrzeczny (dziecko)
die Rute (Ruten)1. rózga 2. różdżka
die Konfliktpartei (Konfliktparteien)strona konfliktu
die Lösung (Lösungen)rozwiązanie (wynik: zadania, zagadki, problemu)
das Plakat (Plakate)/(das/der) Poster (Poster/Posters)plakat 2 słówka
die Band (Bands)zespół muzyczny, kapela 1
die (Musik)gruppe ((Musik)gruppen)zespół muzyczny, kapela 2
gegenwärtigaktualny/obecny/teraźniejszy
hoch schätzenwysoko oceniać
überschätzenprzeceniać/źle ocenić
unterhaltenmieć na utrzymaniu/utrzymywać/zabawiać
sich unterhaltenbawić się/rozmawiać
unterschätzenbagatelizować/lekceważyć/niedoceniać
die Wiege (Wiegen)kołyska
begebenemitować
begeben sichudawać się/zdarzać się
bestehen aus Dskładać się z
die Zeichnung (Zeichnungen)rysunek
sich jemandem anvertrauenzwierzać się komuś
der Bergmann (Bergleute)górnik
die Gleichberechtigungrównouprawnienie
der Bergbaugórnictwo
verwöhnenrozpieszczać
die Verwöhnungrozpieszczanie
betreuenopiekować się
der Betreuer (Betreuer)opiekun
kümmern sich um Atroszczyć się o
meiner Meinung nach + das Verbmoim zdaniem ...
Meiner Meinung nach ist das Leben schwer.Moim zdaniem życie jest ciężkie.
aufhören mit Dkończyć z
das Bedürfnis (Bedürfnisse)potrzeba
einladen zu Dzapraszać na
erkennen an Drozpoznawać po
sein Nbyć (rekcja)
werden Nstawać się (rekcja)
bleiben Npozostawać/zostawać (rekcja)
sich annehmen Gzajmować się czymś/podejmować się czegoś (rekcja)
sich bedienen Gposługiwać się (rekcja)
bedürfen Gpotrzebować/wymagać (rekcja)
beschuldigen Gposądzać o (rekcja)
sich enthalten Gpowstrzymywać się od (rekcja)
sich erbarmen Glitować się (rekcja)
sich erfreuen Gcieszyć się czymś (rekcja)
gedenken Gwspominać coś/kogoś; pamiętać o (rekcja)
sich rühmen Gchwalić się czymś (rekcja)
sich schämen Gwstydzić się czegoś (rekcja)
verdächtigen Gpodejrzewać o (rekcja)
ähneln Dbyć podobnym do (rekcja)
sich anpassen Ddostosowywać się do (rekcja)
sich anschließen Dprzyłączać się do (rekcja)
begegnen Dspotkać (rekcja)
beibringen Dnauczyć kogoś (rekcja)
beitreten Dprzystępować do (rekcja)
folgen Diść za kimś/następować (rekcja)
gehorchen Dsłuchać kogoś/być posłusznym (rekcja)
an|gehören Dprzynależeć do 1 (rekcja)
gehören Dprzynależeć do 2 (rekcja)
mitteilen Dinformować kogoś (rekcja)
nähern sich Dzbliżać się do (rekcja)
zuhören Dprzysłuchiwać się (rekcja)
zustimmen Dzgadzać się z (rekcja)
wehtun Dboleć (rekcja)
anrufen Atelefonować/dzwonić do (rekcja)
beneiden Azazdrościć komuś (rekcja)
es gibt Ajest/są/znajduje się/znajdują się (rekcja)
heiraten Apoślubić (rekcja)
lassen Akazać/pozwalać/zostawiać (rekcja)
nennen Anazywać (rekcja)
stören Aprzeszkadzać (rekcja)
unterbrechen Aprzerywać (rekcja)
vergessen Azapominać o (rekcja)
überlegen Azastanawiać się nad/przemyśleć coś (rekcja)
angehenobchodzić (interesować się)
Es geht ihm nichts an.To nic go nie obchodzi.
verzichten auf Arezygnować z
bestehenistnieć/zdawać z sukcesem (egzamin)
egalobojętnie 1
gleichgültigobojętnie 2
rund um den Weihnachtsbaumwokół choinki
der NikolaustagMikołajki
freuen sich aufcieszyć się z czegoś, co ma nastąpić
am Abendwieczorem
der Kleine (Kleinen)malec
ihre blankgeputzen Schuheswoje wyczyszczone do połysku buty
den ... man nenntktórego nazywają
an manchen Ortenw niektórych miejscowościach
stecken inwkładać do
der Umstand (Umstände)okoliczność/warunek
die Vernunftrozsądek
vernünftigsensowny/rozsądny/roztropny/rozważny