wordki.pl - nauka słówek
Ostatnia porcja do kolokwium
autor: cyziam
etwas in Kauf nehmenpogodzić się z czymś
den Alkohol in Griff bekommenopanować pociąg do alkoholu
sich die Auszeit gönnenrobić sobie przerwę
vergessenzapomnieć czegoś, o czymś
Mein Kopf brummt.Huczy mi w głowie.
konzentrieren sich auf + IVkoncentrować się na +
die Kopfarbeitpraca umysłowa
erfordernwymagać
stürzen in den Flussrunąć do rzeki
stürzen ins Meerrunąć do morza (meer)
gefährlichniebezpieczny
ähnlichpodobny
ähneln +IIIprzypominać kogoś, coś +
der Herzschlagbicie serca
vermutenprzypuszczać
Sie kann eine Ärztin gewesen sein.Ona jest przypuszczalnie lekarką.
annehmenprzyjąć
der Brettspielgra planszowa
tickencykać
auf Dauerna dłuższą metę
untersuchenbadać
gleichermaßenw pewnym stopniu
gelten füruchodzić za
wachobudzony
in Schwung kommenrozpędzić się
verschiebenprzesunąć
die Kleinigkeitdrobiazg
wie geschmiertjak z pod igły
übrigensz resztą
berücksichtigenuwzględniać
nachlassencofać się, ustępować
widmenpoświęcać
fortsetzenkontynuować
ausklingenwybrzmieć
endgültigostatecznie
gestaltenstworzyć, uformować