wordki.pl - nauka słówek
przedmioty szkolne
autor: olciaaaa
Schuleszkoła
der Lehrernauczyciel
die Lehrerinnauczycielka
das Schulfachprzedmiot szkolny
die Schulfächerprzedmioty szkolne
Polnischpolski
Deutschniemiecki
Englischangielski
Russischrosyjski
Lateinłacina
Mathematik(Mathe)matematyka
Physikfizyka
Biologie(Bio)biologia
Chemiechemia
Erdkundegeografia
Geschichtehistoria
Sozialkundewychowanie obywatelskie
Religionreligia
Ethiketyka
Informatikinformatyka
Philosophiefilozofia
Sportwychowanie fizyczne
Musikmuzyka
Kunstsztuka, plastyka
Handarbeitenpraca technika
Französischfrancuski