wordki.pl - nauka słówek
A
autor: dawcio1993
von A bis Zod A do Z
s Alphabetalfabet
s Abonnementabonament
e Dauerkartebilet czasowy, miesięczny
abonnierenabonować
e Abtreibungaborcja
absolutabsolutny
unbeschränktnieograniczony
bedingungslosbezwarunkowy/o
r Absolventabsolwent
e Abstraktionanstrakcja
r Abstinenzlerabstynent
r Unsinnabsurd
etwas ad absurdum führensprowadzać do absurdu (pokazywać absurdalnosć czegoś)
e Anpassungadaptacja
adoptierenadoptować
ein Adoptivkind habenmieć adoptowane dziecko
e Adresseadres
unter dieser Adressepod tym adresem
r Adressatadresat
adressierenadresować
r Anwaltadwokat
s Aerosolaerozol
im Zerstäuberw aerozolu
e Affäreafera
s Plakatplakat
sich mit etwas aufspielenafiszować się z czymś
e Agenturagencja
r Agentagent
r Börsenmakleragent giełdowy
e Agonieagonia na A
r Todeskampfagonia na t
e Sicherheitsnadelagrafka
e Agressionagresja
e Stachelbeereagrest
aggressivagresywny
e Festveranstaktungakademia (np z okazji 3 maja)
akademischakademicki
s Studentenheimdom akademicki
s Studienjahrrok akademicki
r Akzentakcent
mit ausländischem Akzent sprechenmówić z obcym akcentem
betonenakcentować, podrkreślać
akzentuierenakcentować na a
e Aktionakcja
e Rettungsaktionakcja ratunkowa
e Handlungakcja (powieści)
e Wahlkampagneakcja wyborcza
r Aktionärakcjonariusz
sich akklimatisierenaklimatyzować się
e Akkordarbeitpraca na akord
s Akkordeonakordeon
e Akkreditierungakredytacja
e Geburtsurkundeakt urodzenia
r Trauscheinakt ślubu
eine notarielle Urkundeakt notarialny
e Aktentascheaktówka
an Aktualität verlierenstracić na aktualności
aktuellaktualny na a
zeitgemäßaktualny na z
aktivaktywny na a
tätigaktywny na t
r Akkuakumulator
e Batteriebateria
e Akupunkturakupunktura
s Aquariumakwarium
s Gewässerakwen wodny
r Kundenwerberakwizytor
r Alarmalarm
Alarm schlagenbić na alarm
s Albumalbum
s Briefmarkenalbumklaser na znaczki
s Bilderbuchalbum malarstwa
e Alleealeja
e Allergiealergia
s Alibialibi
Alimentealimenty
r Alkoholalkohol
r Alkoholikeralkoholik
alkoholhaltigzawierający alkohol
alkoholischalkoholowy
r Alpinistalpinista
e Gartenlaubealtana
e Alternativealternatywa
e Wahlwybór
e Alufoliefolia aluminiowa
e Anspielungaluzja
auf etwas Anspielungen machenrobić aluzje do czegoć
r Liebhaberamant
r Geliebterkochanek
r Amateuramator
r Nichtfachmannniefachowiec
laienhaftamatorski
r Amateurfilmfilm amatorski
e Botschaftambasada
r Botschafterambasador
r Ehrgeizambicja
ehrsüchtig seinmieć wygórowane ambicje
ehrgeizig seinbyć ambitnym
die Ambulanzambulans
das Amphetaminamfetamina
die Amnestieamnestia
die Begnadigungułaskawienie
Amok laufendostać amoku
naive Liebeleienszczeniackie, naiwne amory
die Amortisationamortyzacja
die Stoßdämpfungamortyzacja (tech.)
der Stoßdämpferamortyzator
die Ampulleampułka
die Amputationamputacja
amputierenamputować
das Amulettamulet
die Munitionamunicja
die Analyseanaliza
analysierenanalizować
die Ananasananas
die Anarchieanarchia
die Anatomieanatomia
anatomischanatomiczny
die Anekdoteanegdota
der Annexaneks
die Anämieanemia
sich in etwas engagierenangazować się w coś
nicht einmalani razu
weder dies noch jenesani to ani tamto
der Engelanioł
die Umfrageankieta
anormalanormalny
die Antenneantena
das Antibiotikumantybiotyk
antikantyczny
die Antikeantyk (epoka)
die Antiquitätantyk (rzecz)
die Empfängnisverhütungantykoncepcja
empfängnisverhütende Mittelnśrodki antykoncepcyjne
das Antiquariatantykwariat
die Antipathieantypatia
anullierenanulować
eine Schuld löschenanulować dług
der Fotoapparataparat fotograficzny
das Appartementapartament
einen Appell an jmdn richtenzwracać się z apelem do kogoś
an jmdn appellierenapelować do kogoś
keinen Appetit auf etwas habennie mieć na cos apetytu
etwas approbierenaprobować coś
die Hausapothekapteczka w domu
der Verbandkastenapteczka w samochodzie
die Apothekeapteka
der Araberarab
die Wassermelonearbuz
die Archäologiearcheologia
die Inselgruppearchipelag
das Meisterstückarcydzieło
die Arenaarena
auf dem internationalen Schauplatzna arenie miedzynarodowej
verhaftenaresztować
das Argumentargument
Argumente für/gegen etwas vorbringenwysuwać argumenty za/przeciw czemuś
argumentierenargumentować
das Blattarkusz
die Kanonearmata
die Armeearmia
die Arroganzarogancja
das Aromaaromat
Bedarfsartikelartykuły pierwszej potrzeby
Lebensmittelartykuły spożywcze
sichernasekurować
der Asphaltasfalt
die Auswahl an etwasasortyment czegoś
unter diesem Aspektw stym aspekcie
in dieser Hinsichtw tym aspekcie (na h)
das Aspirinaspiryna
das Asthmaastma
die Astrologieastrologia
der Astronautastronauta
assimilierenasymilować
der Assistentasystent
der Angriffatak
der Herzanfallatak serca
angreifenatakować na a
stürmenatakować na s
authentischautentyczny
das Ausaut
der Ball rollte ins Auspiłka wyszła na aut
das Originalautentyk, oryginał
die Alarmanlagealarm
die Autobiographieautobiografia
das Autogrammautograf
der Automatautomat
das Selbstporträtautoportret
die Autopsieautopsia
etwas aus eigener Erfahrung kennenznać coś z własnego doświadczenia
eine gebührenpflichtige Autobahnautostrada płatna
die Beförderungawans
befördernawansować
Krach mit jmdm machenzrobić komus awanturę
die Panneawaria
das Asylrechtprawo azylu
um Asyl bittenprosić o azyl
jmdm Asyl gewährenudzielić komuś azylu