wordki.pl - nauka słówek
D
autor: dawcio1993
das Dachdach
ein Geschenk gebendać prezent
jmdn einstellenzatrudnić kogoś
jmdm zu verstehen gebendać komuś do zrozumienia
sich geschlagen gebendawać za wygraną
jmdn wissen lassendać komuś znać
weitdaleki na w
ferndaleki na f
der Weitsichtigedalekowidz
der Farbenblindedaltonista
die Damedama
Datendane
Personaldatendane osobowe
das Gerichtdanie
die Gabedar
als Geschenkw darze
die Überzeugungsgabedar przekonywania
vergeblichdaremny
kostenlosdarmo
schenkendarować
jmdm die Schuld löschendarować komuś dług
die Schenkungdarowizna
das Datumdata
die Dosisdawka
lange herdawno temu
seit langemod dawna
die Eichedąb
nach etwas strebendążyć do czegoś
für etwas sorgendbać o coś
der Dealerdealer
das Debetdebet
das Debütdebiut
Atem holennabrać tchu
entscheidendecydować
die Entscheidung treffenpodjąć decyzję
der Defektdefekt
das Defizitdeficyt
die Definitiondefinicja
die Deformationdeformacja
die Degenerationdegeneracja
die Dekadedekada
die Deklarationdeklaracja
der Dekoderdekoder
der Halsausschnittdekolt
die Dekorationdekoracja
dekorierendekorować
die Delegationdelegacja
die Dienstreisedelegacja, wyjazd służbowy
der Delegirterdelegat
feindelikatny
die Demokratiedemokracja
demolierendemolować na d
zerstörendemolować na z
die Demonstrationdemostracja
domenstrierendemonstrować
demontierendemontować
die Demoralisationdemoralizacja
jmdn aufregendenerwować kogoś
sich über etwas aufregendenerwować się czymś
auf die Nerven gehendziałać na nerwy
der Zahnarztdentysta
die Abteilungdział, departament
die Depressiondepresja
tretendeptać
der Spazierplatzdeptak, spacerniak
der Hautarztdermatolog
der Nachtischdeser na n
das Dessertdeser na d
das Brettdeska
von A bis Z lesenprzeczytać od a do z
der Regendeszcz
vom Regen in die Traufe kommenwpaść z deszczu pod rynnę
der Regenmantelpłaszcz przeciwdeszczowy
das Detaildetal
der Einzelhandelhandel detaliczny
der Detektivdetektyw
das Deodorantdezodorant
die Desinfektiondezynfekcja
desinfizierendezynfekować
die Schädlingsbekämpfungdezynsekcja
der Schlauchdętka
der Teufeldiabeł
eine Diagnose stellenpostawić diagnozę
diagnostizierendiagnozować
das Diagrammdiagram
der Dialektdialekt
der Dialogdialog
die Diasporadiaspora
auf Diät seinbyć na diecie
eine Diät haltentrzymać się diety
zum Vergnügendla przyjemności
eine Augenweide seinbyć miłym dla oka
die Handdłoń
in Schulden fallenwpaść w długi
die Schulddług
eine Schuld aufnehmenzaciągnąć dług
eine Schuld abzahlenspłacić dług
langdługi
langedługo
langfristigdługoterminowy
der Kulidługopis
die Längedługość
langwierigdługotrwały
langlebigdługowieczny
langhaarigdługowłosy
der Schuldnerdłużnik
jmdm etwas schuldig seinbyć komuś coś dłużny
blasendmuchać
der Grunddno
passen zueinanderpasować do siebie
das Gutdobro
der Wohlstanddobrobyt
freiwilligdobrowolny
wohlerzogendobrze wychowany
es geschieht dir rechtdobrze ci tak
das Einkommendochód
mit Ungeduld wartenczekać z niecierpliwością
zusätzlichdodatkowy
sich verständigendogadać, zrozumieć się
einholendogonić
die Spielzeitverlängerungdogrywka
reifdojrzały
zu Wort kommendojść do głosu/słowa
dazugebendołożyć
die Zugabedodatek (np. do gazety)
genaudokładny
sich umschauenrozejrzeć się
eine Entdeckung machendokonać odkrycia
beendendokończyć
der Doktordoktor
jmdn peinigendręczyć kogoś
das Dokumentdokument
Papieredokumenty
die Zusatzportiondokładka, dolewka
etwas dazurechnendoliczyć coś do rachunku
verlangendomagać się na v
forderndomagać się na d
jmdn dominierennad kimś dominować
hausgemachtzrobiony w domu
der Bürgerkriegwojna domowa
vermutendomyślać się
scharfsinnigdomyślny
der Blumentopfdoniczka
anpassendopasować
erstdopiero
für etwas sorgendopilnować czegoś
das Dopingdoping
die Zuzahlungdopłata
der Nebenflussdopływ rzeki
anbringendoprawić (przyprawę)
zur Verzweiflung bringendoprowadzać do rozpaczy
in Ordnung bringendoprowadzać do porządku
jmdn wütend machendoprowadzać do szału (robić kogoś złym)
nachmachendorobić
der Ratgeberdoradca
jmdn beratendoradzać komuś
der Erwerbdorobek
der Nachlassdorobek po śmierci, spadek
erwachsendorosły
jmdm gleichkommendorównać komuś
jmdm in etwas nachstehennie dorównywać komuś w czymś
gelegentlichdorywczy, okazyjny
sich dazudetzendosiadać się
die Vollkommenheitdoskonałość
vollkommendoskonały
wörtlichdosłowny
in wörtlicher Bedeutungw dosłownym znaczeniu
einen Schlag bekommendostać cios
jmdm etwas lieferncoś komuś dostarczyć
genügenddostateczny
der Wohlstanddostatek
im Wohlstand lebenżyć w dostatku
die Lieferungdostawa
der Zugangdostęp
zugänglichdostępny
sich sattessennajeść się do syta
experimentelldoświadczalny, eksperymentalny
die Erfahrungdoświadczenie
erfahrendoświadczony
berührendotknąć
dotierendotować
das Versprechen haltendotrzymać obietnicy
ein Geheimnis bewahrendotrzymać tajemnicy
mit jmdm Schritt haltendotrzymać komuś kroku
bis jetztdotychczas, do dziś
jmdn betreffendotyczyć kogoś czegoś
der Tastsinndotyk
zum Einnehmendoustny, do zażywania
der Witzdowcip
witzigdowcipny
sich nach jmdm erkundigendowiadywać się o coś/kogoś
etwas beweisenudowodnić coś
der Beweisdowód
der Dankbarkeitsbeweisdowód wdzięczności
als Beweis dafürna dowód tego
der Hausmeisterdozorca
lebenslänglichdożywotni
lebenslängliche Gefängnisstrafekara dożywotniego więzienia
die Grubedół
die Leiterdrabina
das Dramadramat
kratzendrapać
der Trainingsanzugdres
der Schauerdreszcz
es schauert michmam ciarki
aus Holzz drewna
das Holzdrewno
die Kleinigkeitdrobiazg
das Kleingelddrobne (bilon)
der Wegdroga
der Fußgängerwegdroga dla pieszych
auf richtigem Weg seinbyć na dobrej drodze
jmdm in den Weg tretenwejść komuś w drogę
die Drogeriedrogeria
teuerdrogi na t
kostspieligdrogi,kosztowny na k
der Wegweiserdrogowskaz
der Straßenverkehrruch drogowy
Verkehrsvorschriftenprzepisy drogowe
die Hefedrożdże
das Geflügeldrób
aus zweiter Hand kaufenkupować z drugiej ręki
zweitklassigdrugorzędny
der Druckerdrukarka
die Mannschaftdrużyna
der Baumdrzewo
die Tür aufmachenotworzyć drzwi
vor Kälte zitterndrżeć z zimna
der Geistduch
das Duettduet
der Stolzduma
stolz auf etwasdumny z czegoś
das Duplikatduplikat
würgendusić (kogoś)
erstickendusić się
aus ganzer Seelez całej duszy
schwülduszno
großschreibenpisać dużą literą
der Bahnhofdworzec
der Hofdwór
draußenna dworze, na zewnątrz
der Doppelpunktdwukropek
zweimaldwukrotnie
zweiseitigdwustronny
zweideutigdwuznaczny
das Diktaphondyktafon
das Diktatdyktando
der Diktatordyktator
die Diktaturdyktatura
die Preise diktierendyktować ceny
der Rauchdym
zurücktretenpodać się dodymisji
die Dynastiedynastia
der Diplomatdyplomata
die Disziplindyscyplina
diskretdyskretny
die Diskriminierungdyskryminacja
die Diskussiondyskusja
über etwas diskutierendyskutować o czymś
die Distanzdystans
der Abstandodstęp
der Teppichdywan
Dienst habenmieć dyżur
der Nussknackerdziadek do orzechów
die Abteilungdział
die Wirkungdziałanie
die Parzelledziałka na p
das Grundstückdziałka na g
das Zahnfleischdziąsło
das Wildbretdziczyzna
kindlichdziecięcy (dla dzieci)
kindischdziecinny
der Kinderwagenwózek dziecięcy
die Kindheitdzieciństwo
das Kinddziecko
erblichdziedziczny
erbendziedziczyć
der Bereichdziedzina
die Teilungdzielenie
teilendzielić
das Werkdzieło
die Tagesschaudziennik telewizyjny
der Journalistdziennikarz
das Mädchendziewczyna
wilddziki
das Lochdziura
löcherigdziurawy
der Locherdziurkacz
wunderlichdziwaczny
es wundert mich, dassdziwi mnie, że
sonderbardziwny
kein Wunder, dassnic dziwnego,że
an der Tür klingelndzwonić do dzrwi
der Aufzugwinda
der Krandźwig
die Konfitüredżem, konfitury
der Ehrenmanngentelmann, człowiek honoru
die Jeanshosedżinsy
das Dschungeldżungla