wordki.pl - nauka słówek
fiszki6
autor: talkcold
einen direkten Kontakt habenmieć bezpośredni kontakt
die Dürresusza
die Erscheinungzjawisko
ins Gespräch kommenwchodzić w rozmowę
mit den Leuten zu tun habenmieć do czynienia z ludźmi
der Spickzettelściąga
anscheidenporuszać, napoczynać
zur Sprache bringenporuszać coś
zum Ausdruck kommenwyrażać się, uzewnętrzniać się
die Schwimmflossenpłetwy
zur Diskussion stellenpoddać coś dyskusji
der Schwanłabądź
tippen/tastenpisać na klawiaturze
schummelnściągać
zum Ausdruck bringenwyrażać coś
zur Diskussion stehenbyć przedmiotem dyskusji
zur Sprache kommenbyć przedmiotem dyskusji
pustenchuchać