wordki.pl - nauka słówek
fiszki8
autor: talkcold
einen Beruf aufgebenzrezygnować z zawodu
einen guten Ruf habenmieć dobrą opinię
Überlegungen anstellenzastanawiać się, pomyśleć
einen Orden verliehennadać order
eine Vermutung äußernprzypuszczać
in dem Ruhestand tretenprzejść na emeryturę
sich das Leben nehmenodebrać sobie życie
Vorbereitungen treffenczynić przygotowania
einen Antrag stellenstawiać wniosek
Schwierigkeiten bereitenprzysparzać trudności
eine Versicherung abchließenzawrzeć ubezpieczenie
einen Vorwurf machenczynić wyrzuty
einen Aufrag ausführenwykonać zlecenie
ein Rätsel aufgebenzadać zagadkę
Vergnügen bereitenprzynosić radość
Interessen vertretenreprezentować interesy
eine Richtung einschlagenobrac kierunek
Verantwortung übernehmenprzejąć odpowiedzialność
eine Reise unternehmenpodjąć podróż
sich in j-s Lage versetzenznaleźć się w czyjejś sytuacji
Kopien anfertigen/machenrobić kopie
Medikammente verordenzapisać lekarstwa
Nutzen ziehenczerpać korzyści
aus der Ruhe bringenwyprowadzić z równowagi
einem Zweck dienensłużyć jakiemuś celowi
in Ruhe lassenzostawić w spokoju
Kritik übenkrytykować
Selbstmord begehenpopełnić samobójstwo
sich einer Sache widmenpoświęcić sie jakiejś sprawie
Grüße ausrichtenprzekazywać pozdrowienia