wordki.pl - nauka słówek
fiszki20
autor: talkcold
zur Einsicht gelangenpojąć coś
in Bewegung setzenuruchomić
Protest erhebenprotestować
eine Freude bereitenucieszyć się
Bezug nehmenpowoływać się na
einen Beitrag leistenprzyczynić się do
in Erwägung ziehenrozważyć
sich Sorgen machen umbyć zaniepokojonym o
eine Korrektur vornehmenpoprawić
in Erfüllung gehenspełnić się
unter Beweis stellenudowodnić
zu Ende bringenzakończyć
im Gebrauch seinużywać
in Ansrpuch nehmenwymagać, żądać
Anspuch erhebenrościć prawo do
im Bau seinbyć w budowie
in Zweifek ziehenwątpić
Rücksicht nehmen aufuwzględniać
unter dem Einfluss stehenbyć pod wpływem
eine Nachricht bringenpowiadomić
sich Mühe gebenzadawać sobie trud
Protokoll führenprotokołować
in Gefahr bringennarazić na niebezpieczeństwo
außer Zweifel stehennie podlegać wątpliwości
Beachtung findenbyć zauważonym