wordki.pl - nauka słówek
BGB AT Geltungsbereich
autor: dawcio1993
die Streitigkeitspór
anwendenstosować
der Geltungsbereichzakres obowiązywania
sachlichmerytoryczny, rzeczowy
im Verhältnis zuw stosunku, porównaniu do
zeitlichczasowo, czasowy
räumlichprzestrzenny
begrenztograniczony
die Bestimmungregulacja, przepis
hierübero tym (mówić pisać)
enthaltenzawierać
das Einführungsgesetz zum BGBustawa wprowadzająca do kodeksu cywilnego
grundsätzlichzasadniczo, z zasady
die Gesetzgebungustawodawstwo
das Recht zu etwas habenmieć prawo do czegoś
die Kompetenzkompetencje
bestehenistnieć
vorsehenprzewidywać
beispielsweiseprzykładowo
bestimmenpostanawiać, stanowić
die Umkehrungodwrócenie
die Zuständigkeitkompetencje
das fällt nicht in meine Zuständigkeitto nie leży w moich kompetencjach
die Befugnisuprawnienie, pełnomocnictwo
jmdm zustehenprzysługiwać, należeć się komuś
von etwas Gebrauch machenzrobić z czegoś użytek
jmdm zuordnenprzyporządkować komuś
die Landesgesetzgebungustawodawstwo krajowe
insoweitpod tym względem
etwas zulassenpozwalać na coś
die Ausnahmewyjatek
diesbezüglichw związku z tym, związane z tym
die Regelungregulacja, norma, ustalenie
inwieweitjak dalece
insbesonderew szczególności
auf dem Gebietw dziedzinie
das Grundstücksrechtprawo o nieruchomości gruntowej
das Ausführungsgesetz?
das Inkrafttretenwejście w życie (ustawy)
ablösenzastępować
hinsichtlich + godnośnie czegoś
die Geltungważność, obowiązywanie
das Rechtsverhältnisstosunek prawny
der Beitrittprzystąpienie
seinerzeitwówczas, swego czasu
der Übergangfaza przejściowa
vorschriftswidrignieprzepisowy
vorschriftsmäßigprzepisowy
mittlerweiletymczasem, w tym czasie
auslaufenwygasać, tracić ważność
der Sachverhaltstan rzeczy
der Beteiligteruczestnik
einen Vertrag schließenzawierać umowę
einen Vertrag erfüllenwypełniać umowę
stetszawsze
anwendbar seinznajdować zastosowanie
zur Anwendung kommenzostać zastosowanym
nach den Normenwedług norm
die Kollisionsnormkolizyjna norma prawna
das Statut festlegenustalać statut
missverständlichniejasny, dwuznaczny
die Bezeichnungokreślenie, nazwa
weitgehendw dużej mierze
eigenstaatlichsuwerenny
umfassendobszerny, szczegółowy
die Vereinheitlichungujednolicenie
die Rechtsquelleźródło prawa
gegebenfallsewentualnie
Lücken schließenuzupełnianie luk, łatanie dziur
in Beziehung stehen zu etwasbyć w związku, powiązanym z czymś
die Rechtsordnungporządek prawny
zuweisenprzydzielać
das Merkmalcecha, znak
anknüpfenprzywiązywać
der Aufenthaltsortmiejsce pobytu
die Willenserklarungoświadczenie woli
die Vereinbarungustalenie, układ
die Rechtswahl"wybór prawa"
die Geschäftsfähigkeitzdolność do czynności prawnych
das Rechtsgeschäft vornehmendokonywać czynności prawnej
geschäftsfähigzdolny do czynności prawnych
wirksamskutecznie/y
hingegennatomiast
freilichwprawdzie, naturalnie
der Rechtsverkehrobrót prawny, ruch prawostronny
der Vertragsgegner?
der Vertragschlusszawarcie umowy
schuldrechtlichzobowiązaniowy
der Grundsatz der freien Rechtswahlzasada wolnego wyboru prawnego
die Parteistrona (sporu, umowy)
festlegenustalać
allerdingsjednak
führen zuprowadzić do
die Vorschriftprzepis, zarządzenie
der Verbraucherkonsument
der Arbeitnehmerpracobiorca
die Leistung erbringendokonywać usługi, świadczenia
der gewöhnliche Aufenthaltpobyt zwyczajowy
die Gesamtheitogół
der Umstandwarunek, okoliczność