wordki.pl - nauka słówek
Grundwissen BGB AT
autor: dawcio1993
das Erbrechtprawo spadkowe
vertraglichumowny, wynikający z umowy
das Schuldverhältniszobowiązanie
sich aus etwas ergebenwynikać z czegoś
das Sachenrechtprawo rzeczowe
das Schuldrechtprawo zobowiązaniowe
der Gegenstandprzedmiot, obiekt
jmdn berteffendotyczyć kogoś
enthaltenzawierać
die Vermögensverhältnissestosunki majątkowe
der Standortmiejsce, umiejscowienie, stanowisko
aufgrund + Gz powodu
die Aufteilungpodział
stetszawsze
behandelntraktować
in etwas(A) zerfallendzielić się na coś
das Verwaltungsrechtprawo administracyjne
das Verfassungsrechtprawo konstytucyjne
das Prozessrechtprawo procesowe
sie Strafprozessordnungkodeks postępowania karnego
das Verwaltungsgerichtsąd administracyjny, okręgowy
die Verwaltungsgerichtsordnung?
der Ausschnittwycinek, fragment
obigepowyższe, wyżej wymieniony
lediglichtylko, wyłącznie
die Einordnungzaszeregowanie
der Sachverhaltstan faktyczny, rzeczy
das Schlüsselwortsłowo klucz
der Minderjährigerniepełnoletni
minderjährigniepełnoletni (przymiotnik)
unterlassendarować sobie, zaniechać czegoś
am Randna marginesie, na obrzerzach