wordki.pl - nauka słówek
szkarlatyna 2
autor: czaplaaa
anschwellenpuchnąć, nabrzmiewać
hervortretenuwydatniać
die Himbeeremalina
ähnlichpodobny (do), podobnie
sich ausbreitenrozciągać się, rozprzestrzeniać się
die Umgebungokolica
blaßblady, słaby
Herz-Kreislauf-Systemsystem krążenia wieńcowego
die Schädigungszkoda, uszczerbek
die Herzkreislaufschädigunguszkodzenie krążenia wieńcowego
die Blutungkrwawienie
etw deuteninterpretować coś
nach Abklingenpo ustąpieniu
Es besteht Gefahr.Istnieje niebezpieczeństwo.
Halslymphknotenschwellungobrzęk węzłów chłonnych szyjnych
flüchtigprzelotny, chwilowy, mijający
vorübergehendtymczasowy, przejściowy, przelotny
das Nierenversagenniewydolność nerek
der Dreiecktrójkąt
der Krampfskurcz
geringniewielki, nieznaczny
die Nebenhöhlezatoka przynosowa
die Ursacheprzyczyna, powód
solangdopóki
solang..., bis...dopóty..., dopóki...
ansteckungsfähigwirulentny, zdolny do zarażania
das Gelenkstaw
die Veränderungzmiana, modyfikacja, przeobrażenie
raschszybko, prędko
entwickelnwywoływać, rozwijać, wynajdować
übelnieprzyjemny, przykry, niedobrze
mir ist übelniedobrze mi
auslösenwywoływać, zwalniać, uwalniać
leiden ancierpieć na
die Wadełydka
wobeiprzy czym
die Bettruhepozostanie w łóżku