wordki.pl - nauka słówek
Rektion II
autor: cookie11
grenzen an Akkgraniczyć z
halten für Akkuważać za
halten von Dsądzić o
handeln von Dtraktować, opowiadać o
handeln sich um Akkchodzić o
helfen bei Dpomagać przy/w
hoffen auf Akkmieć nadzieję na
informieren über Akkinformować o
interessieren sich für Akkinteresować się czymś
kämpfen gegen Akkwalczyć przeciw/z
kämpfen um Akkwalczyć o
kümmern sich um Akktroszczyć się ,dbać,martwić się o
protestieren gegen Akkprotestować przeciw
reden über Akkrozmawiać o
reden von Drozmawiać o
schreiben an Akkpisać do
schützen (sich) vor Dchronić (się) przed
schützen (sich) gegen Akkzabezpieczać (się) przed
sehnen sich nach Dtęsknić za
sein für Akkbyć za/opowiadać się za
sein gegen Akkbyć przeciw/opowiadać się przeciw
sorgen für Akkdbać, troszczyć się o
sorgen sich um Akkmartwić się o
sprechen für Akkprzemawiać za
sprechen gegen Akkprzemawiać przeciw
sprechen über Akkrozmawiać o
streiten sich über Akkkłócić się o
suchen nach Dszukać czegoś
tauschen gegen Akkwymienić na
teilnehmen an Dbrać udział w
telefonieren mit Drozmawiać przez telefon z
träumen von Dmarzyć o, śnić o
treffen sich mit Dspotykać się z
unterhalten sich über Akkrozmawiać o
verabreden sich mit Dumawiać się z
verabschieden sich von Dżegnać się z
verlassen sich auf Akkzdawać się, polegać na
verlieben sich in Akkzakochiwać się w kimś
verstehen unter Drozumieć przez
verstehen sich mit Drozumieć się z
vorbereiten sich auf Akkprzygotowywać się do
warten auf Akkczekać na
wohnen bei Dmieszkać u