wordki.pl - nauka słówek
26 wrzesnia
autor: opoczz
der Stuhlkrzesło
das Bettłóżko
seltenrzadko
das Hemdkoszula
der Unfallwypadek
der Nachbarsąsiad
der Fehlerbłąd
das Lebenżycie
sich etwas überlegenprzemyśleć coś
der Fernsehertelewizor
das Geschenkprezent
manchmalczasami
sich etwas waschenwyprać coś
der Vorschlagprojekt
das Fahrradrower
der Besuchwizyta
sich duschenbrać prysznic
sich erholenwypoczywać
sich ereignenwydarzać się
sich befindenznajdować się
sich beeilenpospieszyć się
sich ausziehenrozbierać się
sich aufregendenerwować się
sich anziehenubierać się
sich ärgernzłościć się
sich freuencieszyć się
sich entschuldigenusprawiedliwiać się
sich bedankendziękować
sich erkältenprzeziębić się
sich waschenmyć się
sich fühlenczuć się
sich verabschiedenżegnać się
sich vorstellenprzedstawić się
sich unterhaltenrozmawiać
sich umziehenprzebierać się
sich trennenrozstawać się
sich treffenspotykać się
das Wetterpogoda
der Nebelmgła
der Frühlingwiosna
das Kleidsukienka
der Herbstjesień
sich wunderndziwić się
sich ändernzmieniać się
sich beruhigenuspokajać się
sich hinlegenkłaść się
sich verletzenzranić się
sich langweilennudzić się
sich etwas anhörensłuchać czegoś
sich streitenkłócić się
sich etwas anschaffensprawić sobie coś
sich etwas ansehenobejrzeć coś
sich etwas ausdenkenwymyśleć coś
sich etwas anziehenzakładać coś
sich etwas kaufenkupić sobie coś
sich etwas sagenmówić coś
sich setzensiadać
sich schämenwstydzić się
sich kämmenczesać się
sich interessiereninteresować się