wordki.pl - nauka słówek
Gefühle
autor: Olga89
das Gefühluczucie
die Freude, der Gefallenradość, przyjemność 2x
erfreutmiło (Cię poznać)
angenehmmiły
unangenehmniemiły
sich freuencieszyć się
das Glückszczęście
glücklichszczęśliwy
unglücklichnieszczęśliwy
die Frohlichkeitwesołość
frohwesoły
das Lächelnuśmiech
lächelnuśmiechać się
das Lachenśmiech
lachenśmiać się
mögenlubić
etwas gern tunlubić coś robić
Lieblings-ulubiony
nicht leiden könnennie móc ścierpieć
der Überraschungniespodzianka
überraschtzaskoczony
zufriedenzadowolony
unzufriedenniezadowolony
die Angststrach
sich fürchtenobawiać się
beunruhigt, besorgtzmartwiony
sich Sorgen machenmartwić się
der Trauer, die Traurigkeitsmutek x2
traurigsmutny
einsamsamotny
alleinsam
schrecklich, fruchtbar, scheußlichstraszny 3x
zweifellosniewątpliwy
die Bewunderungpodziw
bewundernpodziwiać
die Begeisterung, die Enthusiasmusentuzjazm 2x
begeistertentuzjastyczny
gespannt, aufgeregtfascynujący, podniecony 2x
aufregendekscytujący
aggressivagresywny
die Langeweilenuda
langweilignudny
sich langweilennudzić się
die Enttäuschungrozczarowanie
enttäuschtrozczarowany
dankbarwdzięczny
erstaunt seinzdziwionym być
erstaunlichzdumiewający
der Schreckprzerażenie
erschreckenprzestraszyć się
Angst haben, sich erschreckenbać się
das Mitleidwspółczucie
leid tunrobić przykrość
bedauernżałować
leiderniestety
seltsam, eigenartig, merkwürdig, sonderbardziwny
die Schamwstyd
sich schämenwstydzić się
der Zweifelwątpliwość
bezweifeln, anzweifelnwątpić
die Sehnsuchttęsknota
vermissentęsknić
Heimweh habentęsknić za domem
bewegen, ergreifenbyć poruszonym
rührenczuć się dotkniętym
der Kummer, das Leidcierpienie
weinenpłakać
die Tränełza
verzweifeltrozpaczliwy
hoffungslosbeznadziejny
das Schicksallos
der Ekelodraza
beneidenzazdrościć
unheimlichnieprzyjemny, przerażający