wordki.pl - nauka słówek
Freundschaft und weitere soziale Kontakte
autor: Olga89
Der Freund, die Freundinprzyjaciel, przyjaciółka
der Freundeskreiskrąg znajomych
die Freundschaftprzyjaźń
freundschaftlichprzyjazny
befreundet sein mit j-mbyć zaprzyjaźnionym
persönlichosobisty
die Menschen, die Leute, die Einwohnerludzie, ludzie, mieszkańcy (populacja)
mangdy mówimy, że o ludziach, ale bez podmiotu
gemeinsamwspólny
der Nachbar, die Nachbarinsąsiad, sąsiadka
der Typ, der Kerlkoleś, facet
das Treffen, die Begegnungspotkanie
(sich) treffen, (sich) kenenlernenspotkać kogoś (się z kimś), poznać kogoś (się z kimś)
die Versammlungzebranie
die Verabredungrandka
sich verabredenzorganizować spotkanie
teilnehmenbrać udział
einladenzapraszać
besuchenodwiedzać
der Gastgość
bei j-m vorbeikommenwpaść do kogoś
der Bekanteznajomy
die Bekantschaftznajomość
der Kontaktkontakt
die Verbindungpowiązania
Kontakt aufnehmenutrzymywać kontakt
sich anschließenprzyłączyć się
der Klub, der Vereinklub
das Mitgliedczłonek
begleitentowarzyszyć
sich mit j-m verstehenrozumieć się z kimś
ausnutzenwykorzystywać
gern habenlubić
die Einstellungpostawa
Gemeinschafts-wspólny-
die Umfeld, das Milieuśrodowisko, otoczenie
unter Leute kommenwyjść do ludzi
der Gefährte die Gefährtrin der/die Begleirter/intowarzysz, towarzyszka
die Hande schüttelnuścisnąć dłoń