wordki.pl - nauka słówek
Fragen, Bitten und Antworten
autor: Olga89
fragenpytać
die Fragepytanie
die Antwortodpowiedź
antwortenodpowiadać
ja, dochtak 2x
nein, nichtnie 2x
Wie bitte?Przepraszam (gdy nie usłyszymy pytania)
Hier, bitte schönOto jest, proszę.
bitteproszę
Würdest du bitteczy mógłbyś
dankendziękuję
sich bedankenpodziękować
danke schöndziękuję pięknie
Vielen, herzlichen Dank!serdeczne podziękowania
Keine Ursache!nie martw się
Bitte, gern geschehenProszę bardzo
das Versprechenobietnica
versprechenobiecywać
wollenchcieć
der Willewola
der Wunschżyczenie
wünschen (sich)życzyć sobie (sobie)
verwirklichenrealizować
durchführbar, realisierbarwykonalne 2x
die Entschuldigungprzeprosiny
sich entschuldigenprzepraszać
verzeihenprzebaczyć
Verziehungprzepraszam inaczej
Es tut mir LeidPrzykro mi
verzichtenrezygnować
zusichernzapewniać
die Bitte, die Aufforderungprośba 2x
auffordernwezwać do czegoś, zaprosić