wordki.pl - nauka słówek
Prapositionen mit (+Dat)
Autorzy : 728ER, Riemann1417, beatika