wordki.pl - nauka słówek
Prapositionen nach (+Dat)
Autorzy : 728ER, Riemann1417, beatika