wordki.pl - nauka słówek
rekcja czasowników: mit
Autorzy : 728ER, Riemann1417