wordki.pl - nauka słówek
Przyslowki miejsca i kierunku-Lokal und Direktionaladverben
Uczy się: leni