wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne str. 136
Uczy się: spawacz2003