wordki.pl - nauka słówek
technik 4.2 zwroty
Uczy się: spawacz2003